Partial discharges measured at semi-square voltages
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Elisabeth Lindell

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

2006 Annual report conference on electrical insulation and dielectric phenomenon, October 15-18, 2006, Kansas City, USA

631-634
1-4244-0547-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

1-4244-0547-5

Mer information

Skapat

2017-10-08