Beslutsunderlag vid detaljhandelslokalisering. En kvalitativ studie av åtta fall åren 2004 och 2005
Rapport, 2006

Författare

Anders Hagson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 11

Mer information

Skapat

2017-10-07