Offentlig upphandling ur upphandlares perspektiv - resultat från två studier med fokus på byggupphandling och ekologisk hållbarhet
Rapport, 2006

local government

construction

environment

procurement

Författare

Lina Carlsson

Fredrik Waara

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Ekonomi och näringsliv

Juridik (exklusive juridik och samhälle)

ISBN

91-7267-226-9

Mer information

Skapat

2017-10-07