Anvisningar för val av elementstorlek och tidssteg i datorprogrammet FEMTEMP II
Rapport, 1978

Författare

Mats Fröier

Institutionen för byggnadsmekanik

Dan Lloyd

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik