Some geomechanical and geohydrological problems analyzed by the finite element method
Artikel i övrig tidskrift, 1978

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

FoU bygg

Vol. 1 1-3

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07