General solution routines for symmetric equation systems. The Mathematics of Finite Elements and Applications II
Paper i proceeding, 1976

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Harald Tägnfors

Institutionen för byggnadsmekanik

Mafelap 1975, edited by J.R. Whiteman

10-

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07