Kallmurar förstärkta till balkar
Rapport, 1977

Författare

Sven Sahlin

Institutionen för byggnadsmekanik

Bernt Gerde

Bertil Sandell

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07