Some reminiscences from a long friendship
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Lars Brink

Chalmers, Fysik, Teoretisk fysik

Progress of Theoretical and Experimental Physics

2050-3911 (eISSN)

7 7B106

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1093/ptep/ptw044

Mer information

Skapat

2017-10-07