Analys med finit elementmetod av luftstötvågsbelastade, enkelspända plattor
Rapport, 1977

Författare

Larsgunnar Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ingemar Johansson

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06