Computer simulation of fatigue crack propagation in aircraft components
Rapport, 1977

Författare

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Sören Sjöström

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06