Ett olinjärt elastiskt balkpelarelement
Rapport, 1976

Författare

Lennart Ågårdh

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06