Dimensionering av spännarmerade betongelement med hjälp av dator
Artikel i övrig tidskrift, 1976

Författare

Krister Cedervall

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Nordisk Betong

2

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06