Finita elementmetoden, några tillämpningar. Fortbildningskurs CTH 22-26, november, 1976
Samlingsverk (redaktörskap), 1976

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06