Lokal samverkan för ökad trygghet och säkerhet. En beskrivning av och reflektion över fem års trygghetsarbete i stadsdelen Kortedala i Göteborg
Rapport, 2006

Författare

Lisbeth Birgersson

Chalmers, Arkitektur

Lotta Jofjord

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06