Continuum EVN and MERLIN observations of ultra luminous infrared galaxies
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

A.G. Polatidis

John Conway

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

in "Proceedings of the 7th European VLBI Network Symposium", Oct. 2004, Toledo, eds. R. Bachiller, F. Colomer, J.F. Desmurs, P. de Vicente, Obs. Astronómico Nacional, Alcala de Henares, Spain

231-234

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07