Characterization of Apolipoprotein M Isoforms in Low-Density Lipoprotein
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

apo M

glycosylations

LDL

sialylations

two-dimensional gel electrophoresis

mass spectrometry

2-DE MALDI-TOF

low-density lipoprotein

apolipoprotein M

Författare

Helen Karlsson

Helen Lindqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Christer Tagesson

Mats Lindahl

Journal of Proteome Research

Vol. 5 10 2685-2690

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-06