Direct Energy Recovery from Primary and Secondary Sludges by Supercritical Water Oxidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Michael Modell

Jefferson Tester

Water Science and Technology

Vol. 49 10 201-208

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07