Recycling effects in the titanate direct causticization process
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ingrid Nohlgren

Kristina Magnusson

Tobias Richards

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 20 3 298-303

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06