Deltagande i EMSU 06 - rapport till Adlerbertska forskningsstiftelsen
Rapport, 2006

Environmental Management for Sustainable Universities, är ett nätverk som syftar till att sprida erfarenheter om hur universitet kan bidra till hållbar utveckling genom forskning, utbildning, kontakter med samhället och egen verksamhet. (http://www.uwsp.edu/cnr/GEM/EMSU/). Den fjärde konferensen avhölls i juni 2006 i Steven’s Point, University of Wisconsin. Resan syftade till att presentera ett paper samt att samla och sprida erfarenheter till GMV och ESD-lärarnätverket på Chalmers. Konferensledning bad uttryckligen deltagarna från Göteborg att erbjuda sig att stå som värd för konferensen år 2010. Vi, närvarande deltagare från GU och Chalmers, svarade ja, med förehåll att vi måsta sondera möjligheterna. Självklar värd skulle GMV kunna vara. Det pågår också mycket arbete på GU och Chalmers som är värt att föra fram i en internationell konferens. Chalmers arbete med att utveckla en obligatorisk kurs i hållbar utveckling, och att stödja integrationen i hela utbildningen är ett treårigt projekt som blir avslutat inför EMSU 2010. Vidare präglas arbetet på Chalmers och GU just av kontakter med samhället. Det som också skulle kunna fungera som dragplåster är förstås Det Naturliga Steget, som onekligen har stark förankring på Chalmers och GMV. Centra som GAME, CEC och inte minst AGS skulle också kunna engageras i arrangemanget. Göteborgsregionen har också mycket att visa, till exempel när det gäller byggande och stadsbyggande. Ekocentrum och Universeum är fortfarande intressanta i ett internationellt perspektiv.

Sustainable Development

Education

Författare

Michael Eden

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06