Long Term EEG-Monitoring in Neonatal and Child Intensive Care
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Magnus Thordstein

Ralph Bågenholm

Svenerik Andreasson

John Ouchterlony

Nils Löfgren

Institutionen för signaler och system, Medicinsk elektronik

Frank Göthe

Stefan Nivall

Anders Hedström

Kaj Lindecrantz

Institutionen för signaler och system, Medicinsk elektronik

Ingemar Kjellmer

Gunnar Wallin

Clin. Neurophysiol. suppl 53, Eds. Ambler Z, Nevsimalova S, Kadanka Z, Rossini PM

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13