A remark on approximation on totally real sets
Preprint, 2006

Författare

Bo Berndtsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07