PSEFEM II, A computer program for buckling analysis of plates
Rapport, 1976

Författare

Larsgunnar Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07