PIFEM, datorprogram för analys av elasto-plastiska strukturer
Rapport, 1976

Författare

Jan Bäcklund

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Axelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07