Slutsatsen saknar stöd i vår rapport
Övrigt, 2016

Författare

Birgit Landquist

Maria Nordborg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Sara Hornborg

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07