Low-Jc Rapid Single Flux Quantum (RSFQ) Qubit Control Circuit
Paper i proceeding, 2007

RSFQ

qubits

RSFQubit

Författare

Thomas Ohki

Fasta tillståndets elektronik

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

IEEE Transaction on Applied Superconductivity

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06