Finita elementmetoden, några tillämpningar. Fortbildningskurs CTH 20-24 oktober 1975
Samlingsverk (redaktörskap), 1975

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07