Att navigera i komplexa frågor: introduktion av digitala metoder i gymnasieskolan
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Anne Solli

Göteborgs universitet

Åsa Mäkitalo

Göteborgs universitet

Forskning pågår. Göteborgs universitet den 2 november 2016,

Ämneskategorier

Lärande

Tvärvetenskapliga studier

Pedagogiskt arbete

Mänsklig interaktion med IKT

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-10