Finita elementmetoden, en datoranpassad beräkningsmetod för ingenjörsproblem
Samlingsverk (redaktörskap), 1975

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik