Hua operators and Poisson transform for bounded symmetric domains.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

K. Koufany

J. Funct. Anal.

Vol. 236 2 546--580.-

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07