Nonsymmetric Jacobi and Wilson-type polynomials.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

L. Peng

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07