Nonsymmetric Jacobi and Wilson-type polynomials.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

L. Peng

Int. Math. Res. Not.

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13