Self-monitoring fission chamber: Theoretical groundwork
Paper i proceeding, 2016

Författare

Zsolt Elter

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Imre Pazsit

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

P. Filliatre

G. De Izarra

C. Jammes

Physics of Reactors 2016, PHYSOR 2016: Unifying Theory and Experiments in the 21st Century

3660-3668
978-151082573-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Subatomär fysik

ISBN

978-151082573-4

Mer information

Skapat

2017-10-07