GB 2475474 B
Patent, 2014

Författare

Carlstedt Lars

Ronnie Andersson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Nicolaas Jansen

Autoliv Development AB

GB2475474

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiska processer

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap