EP2819891 B1
Patent, 2016

Författare

Ronnie Andersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Niclas Hornqvist

Mats Johansson

Tobias Aderum

EP2819891 (B1)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap