Organisation and Curriculum of Academy in Sustainable Urban Futures
Rapport, 2013

postgraduate school

organization

urban future

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Björn Malbert

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08