Generateur de gaz pour airbag
Patent, 2014

Författare

Tobias Aderum

Mats Johanson

Niclas Hornqvist

Ronnie Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

FR 2987621 B1

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap