Chalmers School of Architecture Yearbook 2016. History of architecture. Questioning architecture
Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Redaktör

Tabita Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Lotta Särnbratt

Chalmers, Arkitektur

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08