A MEGA-ANALYSIS OF FIXED-DOSE TRIALS REVEALS DOSE-DEPENDENCY, A RAPID ONSET OF ACTION AND A RESPECTABLE EFFECT SIZE FOR THE SYMPTOM-REDUCING EFFECTS OF SSRIs IN ADULT MAJOR DEPRESSION
Paper i proceeding, 2016

Författare

F Hieronymus

Göteborgs universitet

Elias Eriksson

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Göteborgs universitet

International Journal of Neuropsychopharmacology

1461-1457 (ISSN) 1469-5111 (eISSN)

Vol. 19 74-75

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

Neurologi

Mer information

Skapat

2017-10-07