Analysis and Modelling of Epidermal Nerve Fiber Patterns: a Point Process Approach
Licentiatavhandling, 2006

Författare

Viktor Olsbo

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:8