Analysis and Modelling of Epidermal Nerve Fiber Patterns: a Point Process Approach
Licentiatavhandling, 2006


Författare

Viktor Olsbo

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:8

Mer information

Skapat

2017-10-06