Aspects of Missing Information in Genetic Linkage and Association Studies
Licentiatavhandling, 2006

Författare

Cilla Persson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:7

Mer information

Skapat

2017-10-06