Complexity Perception - A comparison of Two Technical Platform Projects in the Mobile Phones Industry
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Ola Dawidson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Martin Karlsson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Lars Trygg

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Leveraging Research and Technology, The R&D Management Conference, Wellington, New Zealand

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06