Modeling the future - System dynamics in the health care pathway of cutaneous malignant melanoma
Poster (konferens), 2013

Författare

Magdalena Claeson

Göteborgs universitet

Stefan Hallberg

Paul Holmström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Arne Rosen

Göteborgs universitet

Helena Gonzalez

Göteborgs universitet

John Paoli

Göteborgs universitet

2nd International Conference on UV and Skin Cancer Prevention, Berlin

Ämneskategorier

Dermatologi och venereologi

Annan teknik

Klinisk medicin

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07