Extragalactic Water Megamasers using ALMA Band 5
Poster (konferens), 2016

Författare

Liz Humphreys

Maud Galametz

Wouter Vlemmings

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Violette Impellizzeri

Michael Olberg

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

John Conway

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Victor Belitsky

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Carlos De Breuck

ALMA meeting

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Elektroteknik och elektronik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Skapat

2017-10-07