From practice to structures: The link between project-level knowledge creation and firm-level systematic information structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Journal of General Management

0306-3070 (ISSN)

Vol. 42 1 79-100

Ämneskategorier

Maskinteknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1177/030630701604200106

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-19