General linear-fractional branching processes with discrete time.
Preprint, 2015

Författare

Alexey Lindo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Serik Sagitov

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik