Limit theorems for pure death processes coming down from infinity.
Preprint, 2016

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

T. France

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08