Limit theorems for pure death processes coming down from infinity.
Preprint, 2016

Författare

Serik Sagitov

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

T. France

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08