Geometric Hahn-Banach theorem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Math. Proc. Cambridge Philos. Soc

Vol. 140 2 313-315

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-10