Preface of special issue on formal topology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Giovanni Sambin

Annals of Pure and Applied Logic

Vol. 137 1-3 1-2

Ämneskategorier

Algebra och logik

Mer information

Skapat

2017-10-10