Assessment of standwise stem volume retrieval in boreal forest from JERS-1 L-band SAR backscatter
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Radar

forest

remote sensing

SAR

Författare

M. Santoro

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

C. Schmullius

International Journal of Remote Sensing

Vol. 27 16 3425-3453

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08