Direct measurement of airway pressure in ventilated very low birth weight infants
Paper i proceeding, 2006

Författare

Ants Silberberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Kenneth Sandberg

Proceedings of the 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 30 Aug-3 Sept, 2006, New York City, New York, USA

2868-2870
14244-0033-3 (ISBN)

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

14244-0033-3

Mer information

Skapat

2017-10-06