ERS and ENVISAT SAR coherence properties of boreal forests
Övrigt konferensbidrag, 2006

forest

radar

remote sensing

SAR

Författare

M. Santoro

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

A. Weismann

C. Schmullius

EARSel 2006, held in Warsaw

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07